باشگاه نوآوری نیترو

امکان استقرار در باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نیترو با ایجاد زیر ساخت مورد نیاز استقرار استارتاپ ها و شرکت ها در دانشگاه علم و صنعت ایران در حال فعالیت می باشد. علاقه مندان جهت استقرار در این باشگاه می توانند با شماره 02173227890 تماس بگیرند یا به سایت www.nitroclub.ir مراجعه نمایند.