اخذ مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی توسط شرکت فناوران سلامت تام

شرکت فناوران سلامت تام موفق به اخذ مجوز محصول کیت ACT که در عمل های قلب و عروق مورد استفاده قرار میگیرد از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت شد.

Add Your Comment