افتتاح کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی

کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی تپش با سرمایه گذاری شرکت توسعه رشد معنا و سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی با زیربنای ۱۸۰۰ متر افتتاح شد.

Add Your Comment