جذب سرمایه استارتاپ گروتک

استارتاپ گروتک در زیر مجموعه های شتابدهنده اکسیژن موفق به جذب سرمایه از گروه سرمایه گذاری بهمن شد.

Add Your Comment