مراحل نهایی راه اندازی کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی

مراحل پایانی ساخت و تجهیز کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی در حال انجام می باشد. این کارخانه ظرفیت استقرار 10 شرکت تولیدی به صورت همزمان را دارا می باشد.

Add Your Comment