نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریاست محترم سازمان اوقاف از غرفه شرکت فناوران سلامت تپش در نمایشگاه دستاوردهای فناوری

Add Your Comment